Välkommen till geriatriken i Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi finns vid två kliniker - Jakobsbergsgeriatriken och Sabbatsbergsgeriatriken. Vi erbjuder geriatrisk vård för invånare från hela Stockholms län.

Vård efter dina behov

Med lång erfarenhet och mycket kunskap erbjuder vi dig en trygg vård. Vården planerar vi tillsammans med dig och dina närstående.

Vid våra kliniker samarbetar vi inom olika vårdområden. Sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och sjukgymnaster arbetar tillsammans i team. Och i varje team finns alltid en läkare för att ge dig heltäckande vård och omvårdnad.

Vi planerar också inför din utskrivning och kartlägger vilka hjälpinsatser som du utifrån ditt hälsotillstånd eventuellt kommer att behöva från kommunen och primärvården när du lämnat vårdavdelningen hos oss.

Vad är geriatrik?

Geriatrik är den sjukvård som utreder, behandlar och rehabiliterar sjukdomar som uppkommer med stigande ålder.

Ju äldre du blir, desto högre blir risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall.

Kroppens egna förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar minskar. Det tar ofta längre tid att återhämta sig, även från lindriga åkommor.

Det kallas för åldersskörhet.

Utbilda dig hos oss

Du som studerar är varmt välkommen att göra din praktik hos oss. Vi erbjuder dig träning av praktiska färdigheter och teoretisk reflektion i vårdmiljö.

För oss är det viktigt att du får ut det bästa och mesta av din praktik. Därför arbetar vi problemorienterat med fokus på ditt lärande. Både individuellt och tillsammans med andra.

Kom och jobba med oss!

Geriatriken utvecklas snabbt och ger dig stora karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Med lång och bred erfarenhet bedriver vi geriatrisk vård i Stockholms län vid två kliniker - Jakobsbergsgeriatriken och Sabbatsbergsgeriatriken. Vi arbetar i team med olika professioner, vilket gör ett jobb hos oss extra stimulerande och utmanande.

Hör Cecilia och Johanna berätta om sina jobb i filmen här.

Danderydsgeriatriken byter namn

Genom en verksamhetsövergång den 8 januari 2020 kommer  Danderydsgeriatriken gå över och tillhöra Danderyds sjukhus AB.

Nytt namn men samma telefonnummer och besöksadress
I samband med verksamhetsövergången byter Danderydsgeriatriken namn till Geriatriska kliniken Danderyds sjukhus.

Geriatriken kommer att ha samma telefonnummer, samma besöksadress till avdelningar och mottagningar.

Fortsatt välkommen
Vi som arbetar på Danderydgeriatriken, som från och med 8 januari 2020 heter Geriatriska kliniken, hälsar dig fortsatt välkommen till oss!

Frågor?
Prata med oss som arbetar på Danderydsgeriatriken om du har frågor.

Danderydsgeriatrikens webbplats.